"FALENTY 2021" Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi 04-05 listopada 2021 r.

Warunki uczestnictwa i regulamin


Warunki uczestnictwa i regulamin w wersji do pobrania (PDF)
Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje firm farmaceutycznych, oraz ich wystawy są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept

 

lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, późn. zm.)