"FALENTY 2021" Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi 04-05 listopada 2021 r.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Liczba zgłaszanych uczestników:

Dane uczestnika nr 1

*Imię:
*Nazwisko:
*Tytuł naukowy:
*Numer prawa wykonywania zawodu:
*Telefon:
*Adres e-mail:

Adres do korespondencji

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Dane do faktury

Nazwa Firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji oraz poniższych warunków: Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i aktami wykonawczymi do niej, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO")

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora logistycznego konferencji "FALENTY 2021" Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi, firmę Delta Tour Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 18 NIP 526-22-37-697, w celu rejestracji w Wydarzeniu on-line, w tym dla celu weryfikacji prawa wykonywania zawodu oraz otrzymywania komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w konferencji. Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w formularzu dla uczestnika. Dane osobowe podałem dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, jak również usunięcia i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

2. Oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do wystawiania recept bądź osobą uprawnioną do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, co oznacza, że jestem uprawniony do otrzymywania reklam produktów leczniczych kierowanych do takich osób.